Joanna Sandberg (1957) is kinder- en jeugdpsychotherapeut, klinisch psycholoog, seksuoloog, en gespecialiseerd in genderdysforie bij kinderen en adolescenten.

Naast haar werk bij de Genderkliniek van het VUmc te Amsterdam is ze sinds 1999 verbonden aan de Vraagbaak ‘Opvoeding en Gedrag’ van Ouders Online. Joanna heeft een volwassen zoon.