Dr. Justine Pardoen (1959) is hoofdredacteur van deze site, en specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Sinds 2002 verdiept zij zich in media-opvoeding, in het bijzonder de begeleiding van internet-gedrag van kinderen.

Ze schreef boeken over internet-opvoeding en richtte met Remco Pijpers Mijn Kind Online op. Haar laatste boek Focus!, over sociale media als de grote afleider, is bedoeld om ouders en andere opvoeders te helpen het gesprek aan te gaan met pubers over de rol van media in hun leven.

Op dit moment geeft ze ouderavonden, lezingen en workshops vanuit haar bedrijf Bureau Jeugd en Media.