Prof. dr. Peter Nikken is psycholoog en gespecialiseerd in de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen. Hij is bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC) en lector Jeugd & media bij Hogeschool Windesheim (Pedagogiek). Bij beide houdt hij zich in het bijzonder bezig met hoe ouders hun kinderen begeleiden bij het gebruik van media en welke ondersteuning ouders bij de mediaopvoeding kunnen gebruiken.

Daarnaast werkt hij bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding. Voor professionals is hij bij het NJi de drijvende kracht voor onder andere het webdossier Mediaopvoeding en de Toolbox Mediaopvoeding, het resultaat van samenwerking tussen Opvoeden.nl, Ouders Online, Mijn Kind Online, Mediawijzer.net en het NJi. Daarnaast is hij betrokken bij projecten als Digidreumes en de jaarlijkse Media Ukkies campagnes van Mediawijzer.net.

Peter Nikken is onder wetenschappelijk adviseur voor het Nicam / Kijkwijzer, en voorzitter van de Commissie Ernstige schade van het Commissariaat voor de Media. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.