Prof.dr. Simone van der Hof is hoogleraar recht en digitale technologie, en directeur van het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden. Naast haar werk voor de universiteit is zij onder andere lid van de klachtencommissie van het NICAM (Kijkwijzer).

Rode draad in haar onderzoek en onderwijs is de invloed van technologie op de rechtspositie van het individu (bijvoorbeeld als burger, kind, patiënt en consument). In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op online veiligheid voor kinderen (zoals digitaal pesten, online privacy en online seksueel misbruik), en de rechten van het kind in de digitale wereld.

Haar oratie – bij haar benoeming als hoogleraar (in 2013) – was getiteld: 'Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming'.