Sonja Heijkamp (1975) is Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Zij heeft veel ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, en verslavingsproblematiek.

Naast haar vaste baan in de hulpverlening geeft zij advies, workshops en teamtrainingen aan professionals in de GGZ, Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg over mediawijsheid.

Over mediawijsheid in de hulpverlening schreef zij een aantal praktische handreikingen.

Meer informatie: http://www.detweetfabriek.nl/.