Tewatha Muller werkte als sociale-mediamanager en studiekeuzeadviseur, waarbij ze gesprekken voerde met jongeren over hun studie- en levenskeuzes.

Sinds 2012 gaat ze vanuit haar eigen bedrijf met jongeren de dialoog aan over social media om bewustzijn te creëren over hun online activiteiten. Inmiddels weet ze alles over de online belevingswereld en de (straat)taal van jongeren. Met die kennis draagt ze bij aan diverse maatschappelijke sociale-mediaprojecten.

Muller geeft voor Bureau Jeugd & Media ouderavonden op het primair en voortgezet onderwijs. Als moeder kan ze zich goed inleven in opvoeders van de allerjongste internetgeneratie. Ze verzorgt workshops voor docenten, scholingsbijeenkomsten voor jeugdprofessionals en gastlessen aan jongeren (vo, mbo). Daarnaast adviseert ze over jongerencommunicatie.