Gebruikersdoel
Persoonlijk gebruik van de informatie en adviezen op deze site is toegestaan. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitwerking en gevolgen van deze adviezen in de praktijk. Mediaopvoeding.nl is ontwikkeld met publiek geld en dus mag de informatie verspreid worden via andere kanalen. Hier gelden gebruiksvoorwaarden voor. Lees deze vooraf goed door en neem bij vragen contact op met Stichting Opvoeden.nl via 088-11 80 200 of contact@stichtingopvoeden.nl.  

Lees meer over deze website.