Privacy-beleid
Mediaopvoeding.nl respecteert de privacy van alle bezoekers en behandelt de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Bij het stellen van een vraag dient u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze om:

  • uw vraag te beoordelen;
  • uw vraag te beantwoorden;
  • eventueel de daaruit voortvloeiende correspondentie te voeren.

Persoonlijke gegevens
De hoofdredactie geeft de persoonlijke gegevens uitsluitend door aan de deskundigen die betrokken zijn bij de beantwoording van uw vraag. Onze deskundigen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw emailadres blijft alleen bekend bij de redactie van Mediaopvoeding.nl en wordt niet aan de deskundigen verstrekt. De deskundigen geven antwoorden op basis van wetenschappelijke inzichten. Zij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan de meldcode. Het blijven echter adviezen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen in de praktijk. 

Plaatsen van reacties

Ook bij het plaatsen van reacties is uw privacy gewaarborgd. Uw reactie wordt vóór publicatie door de redactie van Mediaopvoeding.nl gecontroleerd. We hanteren daarvoor de volgende criteria:

  • De reactie bevat geen scheldwoorden of dreigementen in welke vorm dan ook.
  • De reactie slaat op de betreffende vraag waaronder gereageerd wordt.
  • Reacties met zeer persoonlijke, gevoelige informatie worden niet gepubliceerd.
  • Reacties met vragen aan deskundigen erin worden niet gepubliceerd. We sturen degene die de reactie plaatst een e-mail met een verwijzing naar het vragenformulier.
  • Van reacties waarbij de bezoeker voor- en achternaam heeft ingevuld, kijken we of de inhoud niet schadelijk kan zijn als dit openbaar staat. Van minderjarigen wordt de naam sowieso verborgen.

Uw e-mailadres blijft enkel zichtbaar voor de redactie van Mediaopvoeding.nl. We vragen hiernaar zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen voor advies.

Cookies
Deze site gebruikt cookies ter voorkoming van misbruik (zoals spam) en problemen (zoals meervoudig ingezonden vragen).

Lees meer over deze website.