Met het begrip pesten moet je ontzettend oppassen. Vooral als het online gebeurt. Heel vaak is het namelijk gewoon 'sociale onhandigheid', of een eenmalige rotstreek, en lang niet altijd een bewuste poging om iemand (langdurig) pijn te doen. Sociale omgang moet je leren, en daar kunnen fouten bij gemaakt worden. Vooral als je niet meteen iemands reactie ziet, vanwege het beeldscherm dat ertussen zit.

Anderzijds zijn er vormen van (online) pesten die je niet snel als pesten zou kwalificeren maar die het wel degelijk zijn. Zoals: het uitsluiten of negeren van klasgenoten in WhatsApp-groepen.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid. Inclusief pesten in het algemeen en online pesten in het bijzonder.

Dat scholen moeten zorgen voor sociale veiligheid, betekent ook dat ze structureel aan preventie moeten werken. Ze kunnen zich dus niet meer verschuilen achter het standpunt dat ze niets zien, of dat online pesten vooral buiten school gebeurt, of via WhatsApp, waar ze geen zicht op hebben.