Leeftijd:

0-18 jaar

Categorie:

Juridisch

Trefwoorden:

school

Zijn er formele regels voor het verbieden van telefoons in de klas? Bij mij is de regel dat mijn leerlingen de telefoon een week kwijt zijn als ze hem gebruiken. De ouders nemen daar echter geen genoegen mee, en via de directie krijgen ze hem vaak terug. Dit ondermijnt mijn gezag als docent. De directie zegt dat hier nieuwe regelgeving voor is, en dat het verboden zou zijn om mobiele telefoons een week in te nemen. Ik heb dit echter nergens kunnen vinden. Hebben jullie enig idee?

Het antwoord van de deskundige

Zo te zien bent u in discussie met de directie over uw eigen beleid. Het innemen van mobieltjes voor een week is kennelijk geen schoolregel, maar een regel die alleen bij u in de klas geldt. Dat verzwakt uw positie nogal.

Pedagogisch niet handig

Om te beginnen is het pedagogisch niet handig om in je eentje dit soort dingen te regelen. Maatregelen kunnen beter 'schoolbreed' afgesproken worden, dus geldend voor alle docenten en alle lessen. Want:

  • dan sta je er als docent niet alleen voor;
  • dan kan de directie niet buiten je om iets anders regelen met ouders;
  • dan weten de leerlingen waar ze aan toe zijn.

Het is dus belangrijk dat je niet als individuele docent, maar als school bepaalt welke regels er gelden en welke straf er staat op het overschrijden van de regels. Wel moet je natuurlijk flexibel genoeg zijn om die regels aan te passen als dat nodig is, en om mee te bewegen met de snelle veranderingen in het mediagebruik in onze samenleving.

Wat zegt de wet?

Maar nu uw vraag wat de wet zegt, over het innemen van telefoons. Voor zover ik weet bestaat er geen wetgeving die hier iets over zegt. Misschien bestaat er wel een gedragscode in het onderwijs, maar dat is meer iets voor onderwijsspecialisten. Als jurist kan ik daar weinig over zeggen. Wat ik - als jurist - wél kan zeggen, is dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die 'redelijk en proportioneel' zijn.

Een week je telefoon kwijt is 'disproportioneel'

Wát 'redelijk en proportioneel' is, ligt nergens vast omdat het onderhevig is aan veranderingen. Zo kon je een paar jaar geleden nog best een mobieltje voor een week afpakken bij een kind, omdat mobiele telefoons toen nog alleen door volwassenen werden gebruikt. Maar nu is dat disproportioneel, omdat mobieltjes inmiddels een soort primaire levensbehoefte voor tieners zijn geworden.

Alleen tijdens schooltijd

In een besluit van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs werd in 2008 bepaald dat telefoons alleen tijdens schooltijd ingenomen mogen worden. Citaat:

"De samenleving is van dien aard dat door de Commissie aan de telefonische bereikbaarheid van de vo-leerling bij het verlaten van de school na zijn laatste uur een doorslaggevend belang wordt toegekend. (Uitspraak nr. 08.035)

Innemen tijdens schooltijd is dus mogelijk. (Wat in de praktijk neerkomt op: 'innemen gedurende één schooldag'.) Maar dan moet dat wel in het reglement van de school staan, en moet er een (algemene) beroepsmogelijkheid zijn voor het geval de leerling het oneens is met het innemen van zijn telefoon.

Wat wettelijk wel en niet mag

Een ingenomen telefoon moet veilig bewaard worden (een tas of binnenzak van de docent geldt niet als veilige plek!), en ermee bellen, of erin bladeren, is echt verboden. Ook mag een docent een telefoon niet 'fysiek afpakken'. Je mag het toestel dus niet uit de hand van een leerling grissen of loswrikken. De docent kan eisen dat het toestel wordt afgegeven op straffe van schorsing van de leerling (art. 13 Inrichtingsbesluit W.V.O.), maar hij mag daar geen geweld bij gebruiken. Of een docent aanstootgevende foto's of filmpjes van een telefoon mag wissen is onduidelijk. Het lijkt te mogen, maar ik raad het af.

Het wissen van foto's en filmpjes

Stel dat een leerling iets akeligs heeft gefilmd in een les, of in de gang, of op het schoolplein. Mag een docent die beelden dan wel of niet verwijderen? Waarschijnlijk wel. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zei hierover:

"Dat verweerder vervolgens de gewraakte filmpjes wilde verwijderen toen klaagster daarmee in gebreke bleef, acht de Commissie niet meer dan redelijk en in het geheel niet strafbaar, zoals door klaagster is gesteld.

Ik vind dat opmerkelijk, omdat de politie géén data van iemands telefoon mag wissen. Zie: Politie had filmpje van politie-optreden op mobiele verdachte niet mogen wissen. Ik adviseer dus om zeer terughoudend te zijn met het wissen van gegevens. Al was het alleen maar omdat je na het wissen geen bewijs meer hebt om aan te tonen dat wat je wiste, echt niet door de beugel kon. En ondertussen zit je wel met een boze puber en dito ouders.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer