Leeftijd:

0-18 jaar

Categorie:

Pesten

Trefwoorden:

cyberpesten, ping

Is er informatie voor ouders en kinderen (lespakket) over pesten via Ping?

Het antwoord van de deskundige

Er zijn geen speciale lespakketten of andere materialen met informatie over pestgedrag van kinderen via Ping. Gelukkig is er wel veel bekend over cyberpesten in het algemeen, en daar zijn ook lessen en fimpjes over. Bijvoorbeeld:

De lessen (en 'maak zelf een les') op i-Respect.nl bestaan helaas niet meer. Binnenkort worden ze overgezet naar MijnKindOnline.nl.

Cyberpesten

Uit onderzoek weten we dat cyberpesten net als gewoon pesten regelmatig voorkomt en dat kinderen het ook erg vervelend vinden. (Al moet je wel oppassen om niet élke vervelende opmerking of misplaatste grap meteen 'pesten' of 'cyberpesten' te noemen.) De pester is altijd op afstand en vaak ook niet direct bekend bij het kind dat online gepest wordt. Het online gepeste kind voelt zich daardoor nog kwetsbaarder dan bij 'gewoon pesten' al het geval is. Pesters voelen zich daarentegen sterker door hun anonimiteit en zijn geneigd om eerder en hardere dingen te zeggen dan in het echt.

Wat kun je doen?

Een goede aanpak van cyberpesten begint altijd bij het gepeste kind. Dat moet ergens z'n verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelen, bijvoorbeeld bij een ouder, leerkracht, vertrouwenspersoon of een oudere broer of zus. Daarna is een gezamenlijke aanpak van ouders en school gewenst, omdat het pesten consequenties heeft voor beide omgevingen van het kind: het gezin thuis en de schoolklas. Speciale interventies om cyberpesten tegen te gaan zijn er nog niet of nauwelijks, net zo min als algemeen aanvaarde richtlijnen of protocollen om digitaal pesten via de school aan te pakken. Zie o.a.: het internet-dossier 'Pesten' van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Pestprotocol

In het algemeen wordt aangeraden om cyberpesten hetzelfde aan te pakken als gewoon pesten. In het onderwijs moet cyberpesten daarom onderdeel zijn van het pestprotocol. In de lessen moeten kinderen leren over de gevaren van internet, de effecten van cyberpesten en moeten ze afspraken maken over hoe ze met elkaar omgaan. De bovengenoemde lespakketten kunnen daarbij behulpzaam zijn.

U kunt hieronder reageren op het artikel of u kunt zelf een vraag stellen aan een deskundige. Lees voor het stellen van een vraag ons privacystatement.

Reageer